OSP Słopnice Dolne

Historia

Historia OSP Słopnice Dolne

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Dolnych powstała w roku 1910 w Słopnicach Szlacheckich. Obecną miejscowość i zarazem gminę Słopnice (w tym część miejscowości o zwyczajowej nazwie Słopnice Dolne) do roku 1931 stanowiły dwie odrębne miejscowości: Słopnice Szlacheckie i Słopnice Królewskie.

 

Powstanie straży pożarnej było podyktowane potrzeba stworzenia skutecznej jednostki do walki z pożarami. Ogień ze względu na gęstą drewnianą zabudowę niejednokrotnie pozbawiał ludzi dorobku całego życia. Szczególny wkład w powstanie straży pożarnej miał ks. Jan Bubula (ówczesny proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach), który namawiał mieszkańców do ubezpieczania się od ognia i założenia jednostki przeciwpożarowej.

 

Mieszkańcy Słopnic Królewskich nie byli zainteresowani tworzeniem straży pożarnej. W roku 1911 ze składek mieszkańców Słopnic Szlacheckich oraz funduszy Rady Powiatowej w Limanowej wybudowano pierwszą remizę strażacką. Pierwsi strażacy nie posiadali sikawki, co powodowało, że ich efektywność była niska. O dofinansowanie jej zakupu ubiegano się ze środków Rady Powiatu i Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

 

Dużą rolę w tych staraniach odegrał Jan Ślazyk ówczesny naczelnik OSP i członek Rady Powiatowej. Dzięki temu strażacy ''otrzymali sikawkę i potrzebne rekwizyty''. Strażacy-ochotnicy oprócz walki z pożarami zajmowali się również kontrolą utrzymania czystości i porządku w zabudowaniach, stanu kominów. W okresie świąt wielkanocnych pełnili służbę w kościele przy Grobie Pańskim. W czasie drugiej wojny światowej wielu członków straży pożarnej walczyło z okupantem w szeregach organizacji partyzanckich działających wtedy na terenie limanowszczyzny.

 

 

Naczelnikiem w okresie okupacji był Andrzej Ślazyk, który za ukrywanie Żydów zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Kolejnym naczelnikiem aż do 1970r. był Mikołaj Ślazyk, syn Jana Ślazyka pierwszego naczelnika. Kronika informuje, że po zakończeniu drugiej wojnie światowej do straży pożarnej przystąpiło wielu nowych członków.W roku 1947 zakupiono pierwszą motopompę, którą uroczyście poświęcił ks. Franciszek Ciekliński z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła. W 1962r. Gromadzka Rada Narodowa w Słopnicach zwróciła się z prośbą do Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie o pomoc finansową w zakupie samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Prośba została rozpatrzona pozytywnie dzięki czemu strażacy pozyskali pierwszy własny samochód pożarniczy.

 

 

W roku 1979 powstała sekcja OSP w tzw. Słopnicach Górnych, która stanowiła zalążek drugiej jednostki ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Słopnice - dla odróżnienia nazywanej OSP Słopnice Górne. Posiadana przez OSP Słopnice Dolne remiza okazywała się niewystarczająca, za mała jak na potrzeby jednostki. Rozpoczęto więc starania o budowę nowej (obecnej) remizy OSP. Projekt budowlany wykonał mieszkaniec Słopnic inż. Alojzy Podgórny. Planowany budynek miał służyć na potrzeby działalności bojowej straży pożarnej jak również mieszkańcom Słopnic dla szeroko rozumianej działalności społecznej. Budowę rozpoczęto w 1985 roku.

 

 

W dniu 9 sierpnia 1987 roku dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod budynek nowej remizy. Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego przekazano jednostce sztandar oraz odznaczono OSP Złotym Medalem ''Za zasługi dla pożarnictwa''. Głównym inwestorem budowy był Urząd Gminy w Tymbarku. Budowa była możliwa również dzięki pomocy finansowej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz Poczty Polskiej. Również mieszkańcy Słopnic i osoby pochodzące ze Słopnic przyczyniły się finansowo do budowy remizy.

 

 

Bardzo duży wkład pracy w tzw. ''czynie społecznym'' wnieśli członkowie straży pożarnej. W roku 1992 wykonano oddano do użytku część budynku z przeznaczeniem na sale lekcyjne dla klas I - IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach. Naukę szkolną prowadzono w budynku remizy do roku 1996. Oddanie całości budynku remizy do użytku i uroczyste poświęcenie nastąpiło w dniu 3 września 1995 roku. W budynku remizy uruchomiono też placówkę Urzędu Pocztowego. W roku 1993 OSP pozyskała dwa samochody ratowniczo-gaśnicze - Star 660 i Star 26. Od dnia 1 stycznia 1997 roku miejscowość Słopnice zaczęła stanowić samodzielną Gminę Słopnice, oddzielając się od wspólnej gminy tworzonej z Tymbarkiem. Odłączenie się Słopnic od gminy Tymbark stanowiło istotny krok w rozwoju Słopnic jak i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na jej terenie. W pomieszczeniach które wcześniej były wykorzystywane dla potrzeb Szkoły Podstawowej od dnia 5 maja 1997 roku otwarto Urząd Gminy w Słopnicach. W roku 2000 przy OSP Słopnice Dolne powstała Strażacka Orkiestra Dęta ''Wiolin'' działająca do dnia dzisiejszego.

 

 

W roku 2001 w Słopnicach powstał Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej skupiający dwie jednostki OSP działające w gminie Słopnice. Siedzibą Zarządu Gminnego jest budynek remizy OSP Słopnice Dolne. W roku 2004 decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączono Ochotniczą Straż Pożarną w Słopnicach Dolnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Również w 2004 za środki z budżetu Gminy Słopnice i środki OSP Słopnice Dolne zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz 1619AK (2/16 GBARt). Posiadany trzeci samochód marki Star 26 przekazano do użytkowania OSP w Siekierczynie.W roku 2005 w budynku remizy utworzono Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego Rzemiosła Kraków. W ubiegłym roku OSP Słopnice Dolne uczestniczyła w programie ''Małopolskie Remizy'' organizowanym przez Małopolski Urząd Marszałkowski - otrzymując dofinansowanie na remont garażu remizy, w tym wymianę istniejących drzwi garażowych na automatyczne bramy przemysłowe segmentowe.

 

W 2013 roku został zakupiony nowoczesny samochód bojowy GBARt  2,5/30 Iveco 4x4,  majacy jedne z najlepszych właściwości terenowych spośród samochodów na terenie powiatu. Na uwagę zasługuje fakt, że koszt zakupu samochodu - 399 tys. PLN  w całości pokryła Gmina Słopnice co jest rzeczą niespotykaną w skali województwa.    

Obecnie jednostka skupia ponad 30 członków czynnych i 40 członków orkiestry dętej.

 

 

Jej wyposażenie bojowe stanowią dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem, sprzęt ochrony dróg oddechowych, hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego, sprzęt przeciwpowodziowy, agregat prądotwórczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Dolnych jest podstawową siłą ratowniczą w Gminie Słopnice. OSP bierze również aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym gminy Słopnice i życiu religijnym parafii rzymsko-katolickiej w Słopnicach Dolnych. Opracowano na podstawie ''Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych''.