OSP Słopnice Dolne

Członkowie

 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Arek Szczecina Prezes/Strażak/Ratownik/Lekarz
2 Ślazyk Henryk Naczelnik/Strażak/Ratownik
3 Grucel Jan Z-ca prezesa/Strażak/Kierowca/Ratownik
4 Ubik Sylwester Z-ca naczelnika/Ratownik/Kierowca
5 Emil Sroka Członek Zarządu/Ratownik
6 Pach Stanisław Skarbnik/Kierowca/Strażak
7 Adam Marcisz Sekretarz/Ratownik/Kierowca/Strażak
8 Wojcieszak Daniel Strażak/Ratownik
9 Papież Julian Strażak
10 Ślazyk Józef Strażak honorowy
12 Młynarczyk Wojciech Strażak 
13 Kwiatkowski Józef Strażak/Kierowca/Ratownik
14 Zborowski Józef Strażak honorowy
15 Piechnik Władysław Strażak honorowy
16 Palacz Władyslaw Strażak honorowy
17 Podgórny Jan Strażak honorowy
18 Grucel Józef Strażak/kierowca
19 Palacz Paweł Strażak
20 Zborowski Stanisław Strażak
21 Kulpa Józef Strażak
22 Czepiel Mieczysław Strażak
23 Kęska Krystian Strażak/kierowca
24 Młynarczyk Andrzej Strażak
25 Zborowski Grzegorz Strażak
26 Ślazyk Maciej Strażak/Kierowca
27 Mól Andrzej Strażak
28 Lis Dawid Strażak/ratownik/kierowca
29 Banach Grzegorz Strażak/Kierowca
30 Banach Wojciech Strażak
31 Młynarczyk Dominik Strażak/Ratownik
32 Mól Bogdan Strażak
33 Bień Mirosław Strażak
34 Goryczka Paweł Strażak
35 Michał Kaim Strażak
36 Młynarczyk Stanisław Strażak/Ratownik
37 Andrzej Kęska Strażak
38 Wikar Paweł Strażak/Ratownik
39 Adam Liszka Strażak
40 Sylwester Goliński Strażak
41 Krzysztof Kęska Strażak
42 Szczecina Krzysztof Strażak
43 Wojtas Stanisław Strażak
44 Kapera Grzegorz Strażak